Szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy

6. sierpnia  nasi specjaliści z Baltic Renewable i Baltic Lab wzięli udział w szkoleniu BHP w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Ugruntowaliśmy wiedzę z zakresu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz doboru środków ochrony indywidualnej.

 

Odświeżyliśmy swoją wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mieliśmy okazję ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

Urządzenia te są rozmieszczone na terenie całego Trójmiasta w miejscach szczególnie uczęszczanych przez ludzi np. urzędy, dworce, centra handlowe. 

formularz kontaktowy